Data Collection1

Report Lite  เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเพื่อสนับสนุนระบบเก็บข้อมูลวัดจากหน้างาน เหมาะกับระบบผลิตที่มีการวัดด้วย เวอร์เนียคาลิปเปอร์ โมโครมิเตอร์ ที่มีแบบหรือขั้นตอนการวัดกำกับอยู่หน้างาน เหมาะกับระบบที่ไม่ต้องการให้บันทึกด้วยกระดาษและต้องการกำหนดขั้นตอนและแบบการวัดผ่านส่่วนกลาง รวมถึงต้องการได้รับข้อมูลจากหน้างานเพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างรวดเร็ว

Data Collection 2

Intelligent Report ออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว หรือส่งข้อมูลไปยังวิเคราะห์ต่อ นอกจากนี้เรามีบริการสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการของแต่ละองค์กรได้ เป็นระบบอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลอัพเดตเข้ามา ระบบจะทำการประมวลผลกราฟเพื่อสนับสนุนงาน SPC ได้อย่างอัตโนมัติ

data-logger

Data Logger ที่สถานีเก็บข้อมูลสามารถโหลดฟอร์มที่กำหนดไว้จากส่วนกลาง เพื่อทำการเก็บข้อมูลได้ โดยหากมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดก็สามารถทำได้ หรือจะใช้ป้อนจากคีย์บอร์ด สำหรับส่วนนี้อาจจะเป็น PC ,MiniPC หรือ tablet ที่เป็นระบบวินโดวส์ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือพื้นที่

Data Collection 4
Production Configuration ส่วนการสร้างระบบการวัดจากส่วนกลาง โดยสามารถโหลดไฟล์แบบและสร้างขั้นตอนการวัด ระบุเครื่องมือวัด ค่าพารามิเตอร์ กำหนดสเปค รวมถึงมาร์คจุดบนแบบเพื่อช่วยให้พนักงานวัดสังเกตได้ง่าย โดยเรามีบริการโคลนนิ่งแบบฟอร์มเข้าระบบโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเริ่มระบบ
data collection 5
Data-Mapping ออกแบบจากประสบการณ์หน้างานที่ไม่ว่าจะเป็น Production Mode หรือ QC Mode หรือ Multiple Sheet สนับสนุนเงื่อนไขการวัดที่หน้างานหลากหลายรูปแบบ
Data Collection 6
Auto Report ออกรายงานได้อย่างรวดเร็ว หรือส่งข้อมูลไปยังวิเคราะห์ต่อ นอกจากนี้เรามีบริการสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการของแต่ละองค์กรได้